FELTÉTELEK

 

Üdvözöljük a DEWATL.hu honlapon, melynek működtetője a DEWALT Industrial Power Tool Company Limited (Cégjegyzékszám: SC14586). A vállalat székhelye Migvie House, North Silver Street, Aberdeen, AB10 1RJ, Skóciában található. A DEWALT.hu honlapot az alábbi feltételek mellett használhatja. Kérjük, figyelmesen olvassa el a Felhasználási feltételeket. A DEWALT Industrial Power Company Limited, anyavállalata, leányvállalatai, és más, csoportjain belüli vállalkozások működtetik a DEWALT.hu oldalt és az europe-DEWALT.com-hoz kapcsolódó szolgáltatásokat az alábbi feltételek mellett.

1. MEGÁLLAPODÁS

Az oldalhoz való hozzáférés és használat, és a honlapon keresztül elérhető információ, anyagok, termékek alárendeltek a Felhasználási feltételek vonatkozó jogszabályainak és előírásainak. A honlapra való belépéssel elfogadja a Felhasználási feltételeket, amely egy jogilag kötelező megállapodás. Amennyiben nem értene egyet, úgy kérjük, tartózkodjon az oldal használatától. A Felhasználási feltételeket időnként módosíthatjuk, az Ön külön értesítése nélkül. Az érvényben lévő feltételeket elhelyezzük az oldalra, és kérjük, mindig olvassa el azokat, mielőtt az oldalt használná, hogy meggyőződhessen róla, hogy tisztában van azokkal, hiszen az teszi lehetővé, hogy weblapunkat használhassa. Amennyiben nem tudna hozzáférni a Felhasználási feltételekhez az interneten keresztül, úgy kérésre e-mailben eljuttatunk Önnek a Felhasználási feltételek egy legfrissebb verzióját. A HONLAPHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS (VAGY BIZONYOS RÉSZEIHEZ) ÉS AZ INFORMÁCIÓNAK, ANYAGOKNAK, TERMÉKEKNEK VAGY A HONLAPON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKNAK (VAGY ANNAK RÉSZEINEK) TILOS AZ OLYAN FORMÁJÚ HOZZÁFÉRÉSE, MELY MEGSZEGI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKAT VAGY ELŐÍRÁSOKAT.

2. KISKORÚAK

A honlap egy üzleti és kereskedelmi oldal, és mint olyan, nem gyerekek vagy kiskorúak számára készült.

3. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓJA

Minden, a honlapon található információra, anyagra, termékekre és szolgáltatásokra való utalás az országokban elérhető információra, anyagokra, termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozik vagy a törvényhozás által előírt információra, ha másképpen nem rendelkeznek. Semmi nem minősül az oldalon nyilvános vételi vagy eladási ajánlatnak, termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozólag. A honlap kizárólag információ nyújtás szempontjából működik.

4. TITOKTARTÁSI ÉS ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS

Amennyiben elfogadja a Felhasználási feltételeket, egyetért azzal, hogy elolvasta és megértette az Adatvédelmi szabályzatunk feltételeit és egyetért azzal. (KATTINTSON IDE, HOGY ELOLVASHASSA ADATVÉDELMI ALAPELVEINKET.) A személyes adatok kivételével, bármilyen kommunikáció vagy anyag, melyet felrakott vagy számunkra továbbított az interneten keresztül, az nem bizalmas információ és nem képezi a tulajdonos birtokát a továbbiakban. Személyes információ irányunkba történő továbbítása esetén, hozzájárulását adja, hogy közzé tegyük és / vagy használjuk az ilyen jellegű információt törvényes célra, amint az, az Adatvédelmi szabályzatunkban is szerepel. Bármilyen jogtalan, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornografikus vagy profán anyag, vagy anyag mely a fentieket tartalmazza, vagy arra buzdít, elhelyezése vagy továbbítása bűntettnek vagy jogsértésnek minősül, és szigorúan tilos. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy figyelemmel kísérjük a velünk való kommunikációját, legyen az levél, e-mail, hangi anyag, fax vagy bármely más továbbítási forma, minőség biztosítási, biztonsági és más üzleti célból. Minden számunkra, a weblapon átadott személyes információt, Adatvédelmi alapelveinknek megfelelően kezeljük.

5. TULAJDONJOG

Ha másképpen nem rendelkeztek, a honlap és annak tervezete, szövege, tartalma, választéka és elemek, szervezetek, grafika, tervezés, szerkesztés, mágneses fordítás, digitális átalakítás és más a weblappal kapcsolatos dolog („elemek”) elrendezését a vonatkozó szerzői jog, védjegyek és más tulajdonosi jogok (beleértve, de nem korlátozva a szellemi tulajdonjogra) a DEWALT tulajdonát képezik, vagy a jog tulajdonosának engedélye alá tartoznak és a szerzői jog és védjegy törvények értelmében védve vannak. Az ilyen elemek weblapra történő elhelyezése nem képez bármely jogtól való elállást. Nem szerez jogot az ilyen elemekre a honlapon történő megtekintés által. Kivéve, ha másképpen nem rendelkeznek, az elemek egyikét sem lehet használni, másolni, reprodukálni, értékesíteni, újra kiadni, letölteni, módosítani, bemutatni, honlapra felrakni vagy továbbítani semmilyen formában vagy semmi esetre sem, beleértve de nem korlátozva az elektromos, mechanikus formára, valamint fénymásolás, felvétel, vagy más módon előzetes írásos beleegyezés nélkül. A szükséges jogi hozzáférhetőség határáig korlátozott az engedély és a honlap és / vagy információ, anyagok, termékek és / vagy szolgáltatások használata bemutatásra, letöltésre, archív és papírra másolásra , a weboldal részleteire, terjednek ki, úgy hogy az elemeket nem módosíthatja és megtart minden és bármilyen szerzői jogot és más, az elemekben szereplő tulajdonosi felhívást. Ez az engedély automatikusan érvényét veszíti, ha a Felhasználási feltételek bármely pontját megszegi.

6. VÉDJEGYEK

A DEWALT® logo, minden terméknév (beleértve, korlátozás nélkül a jeleket, megnevezéseket: GUARANTEED TOUGH ™, EXTREME™, SERIES 20™, SERIES 40™, SERIES 60™ és a sárga/ fekete színösszeállítást), minden egyes fejlécet, minden grafikát, minden gomb ikont, minden védjegyet, szolgáltató jelzést és logót, melyek a honlapon szerepelnek, kivéve, ha másképpen nem rendelkeznek, ezek a DEWALT üzemi jeleik, védjegyeik és / vagy kereskedelmi öltözeteik (A „Jelek”). Minden más említett, bemutatott, idézett vagy a honlapon másképpen jelzett védjegy, terméknév, vállalatnév, logo, szolgáltatói jel, és / vagy kereskedelmi öltözet a megfelelő tulajdonosok birtokát képezik. Ön egyetért, hogy nem mutathatja be, vagy használhatja a védjegyeket, termékneveket, vállalatneveket, logokat, szolgáltatói jelzéseket és / vagy kereskedelmi öltözetet a tulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül. A jelek vagy más védjegyek, terméknevek, vállalati nevek, logok, szolgáltatói jelzések és / vagy kereskedelmi öltözet vagy bármely más ide tartozó anyag használata vagy azzal való visszaélés szigorúan tilos, kivéve, ahogyan az itt engedélyezett.

7. HIPERHIVATKOZÁSOKRÓL VALÓ LEMONDÁS

A weboldal tartalmazhat hivatkozásokat és / vagy hirdetéseket más honlapokhoz, melyeket mi tartunk fenn, valamint hivatkozásokat honlapokhoz melyeket más vállalatok vagy személyek tartanak fenn („harmadik fél honlapja”). Egy harmadik fél honlapjának hivatkozása vagy hirdetése nem jelenti azt, hogy jóváhagynánk, hozzájárulnánk, vagy bármilyen felelősséget vállalnánk tartalma, használata, vagy olyan, harmadik fél honlapján kínált termék vagy szolgáltatás használatáért. Nem vagyunk felelősek a tevékenységekért, tartalomért, pontosságért, kifejtett véleményért, titoktartási szabályzatért, termékekért vagy szolgáltatásokért, melyeket ezeken, a hivatkozásokon keresztül kínálnak, vagy harmadik fél honlapján látható. Továbbá nem terjed ki felelősségünk semmilyen nemű kárra vagy veszteségre, közvetve vagy közvetlenül, melyet a harmadik fél honlapjának használata vagy arra való támaszkodás okozott vagy feltételezhetően okozott. Az ilyen, harmadik fél honlapját nem vizsgáljuk, felügyeljük, vagy ellenőrizzük azok pontossággal, teljességgel vagy a vonatkozó jogszabályokkal és törvényekkel, való harmonizálásával kapcsolatban. Azokat nem képviseljük semmilyen- célzott vagy kifejtett - formában, vagy más módon, bármely honlapot, melyhez ezen a weblapon keresztül jut, valamint az ilyen honlapok tartalmát, termékeit és / vagy szolgáltatásait. Amennyiben úgy dönt, hogy elhagyja honlapunkat és az ilyen jellegű, más honlapokhoz látogat, azt saját felelősségére tegye. Az ilyen honlapok minden szabálya, szabályzata (beleértve az adatvédelmi szabályzatot) és működési eljárása vonatkozik Önre, amíg, azokat az oldalakat látogatja.

8. MÁS HONLAPOK HIVATKOZÁSAI

Bármilyen hivatkozás (link) a honlapra, előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül tilos. Mindamellett, erre a honlapra való hivatkozás engedélyezése, a kezdőlapon kívül más lapra való hivatkozásra tilos. Személyek, akik ehhez a honlaphoz nyújtanak hozzáférést hivatkozással egy másik honlapról önmaguk felelősek a tartalomért, pontosságért, kifejtett véleményekért, adatvédelmi szabályzatért, termékekért és szolgáltatásokért melyeket a forrás honlapon ajánlanak és bármilyen a DEWALT-ról kialakult értelmezésért és benyomásért. Az általunk, erre a honlapra való hivatkozás engedélyezése a felelősség követelménye nélkül történik, ha hivatkozunk ilyen linkekre, valamint lemondunk az ilyen jellegű felelősségünkről. Fenn tartjuk magunknak a jogot, hogy visszavonjunk az erre a honlapra engedélyezett hivatkozást bármikor, bármilyen okból kifolyólag. Bárki, aki hozzáférést vagy a honlapra vonatkozó információt biztosít, hivatkozás vagy bármely más formában, az ő felelőssége, hogy a személynek, akinek hozzáférést vagy információt nyújtott, figyelmébe ajánlja a felhasználási feltételeket. Ennek elmulasztása esetén, minket nem terhel felelősség.

9. NINCSENEK GARANCIÁK

A WEBOLDAL „AHOGYAN VAN”, „AHOGYAN ELÉRHETŐ” FORMÁBAN MŰKÖDIK, BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. A VONATKOZÓ SZABÁLY LEHETŐ LEGTELJESEBB ÉRTELMÉBEN, A DEWALT, ANNAK FIÓKVÁLLALATAI, SZOLGÁLTATÓI ÉS LICENSZET BIZTOSÍTÓI LEMONDANAK MINDEN GARANCIÁRÓL, LEGYEN AZ ÍROTT VAGY RÁUTALÓ, TÖRVÉNYES VAGY MÁS. AZ EMLÍTETT, KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL. A DEWALT, ANNAK FIÓKVÁLLALATAI, SZOLGÁLTATÓI ÉS LICENSZET BIZTOSÍTÓI NEM KÉPVISELIK VAGY GARANTÁLJÁK ÖNNEK VAGY VÁLLALATÁNAK, ÉS A DEWALT, ANNAK FIÓKVÁLLALATAI, SZOLGÁLTATÓI ÉS LICENSZET BIZTOSÍTÓI EZENNEL LEMONDANAK MINDEN GARANCIÁRÓL AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG, BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉS, CÍM ÉS TÖRVÉNYBETARTÁS; (B) KÉSÉSEKRE, MEGSZAKÍTÁSOKRA, HIBÁKRA VAGY MULASZTÁSOKRA VONATKOZÓ GARANCIÁKRA VONATKOZÓAN, MELYEK AZ OLDAL VAGY BIZONYOS RÉSZÉNEK MŰKÖDTETÉSE KÖZBEN LÉPNEK FEL; (C) GARANCIÁK MELYEK AZ OLDAL TOVÁBBÍTÁSÁVAL VAGY KÉZBESÍTÉSÉVEL VAGY ELÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOSAK BÁRMIKOR VAGY BÁRHOL; (D) GARANCIÁK MELYEK A HASZNÁLATTAL, ÉRVÉNYESSÉGGEL, PONTOSSÁGGAL, AKTUALITÁSSAL, MEGBÍZHATÓSÁGGAL, A HASZNÁLAT EREDMÉNYÉVEL, VAGY AZ OLDALON MEGJELENT INFORMÁCIÓVAL KAPCSOLATOSAK; ÉS (E) GARANCIÁK MELYEK HONLAPOKKAL KAPCSOLATOSAK, MELYEKHEZ EZT AZ OLDALT LINKELTÉK. Az Ön felelőssége kiértékelni (vagy kérjen professzionális segítséget), a honlapon vagy más honlapon (amelyhez rendelték), található információ, jelentések, vélemények és más anyagok hitelességét és teljességét. Néhány törvénykezés nem teszi lehetővé bizonyos garanciák kizárását vagy azoktól való elállást. Nem szeretnénk kizárni vagy korlátozni felelősségünket halál vagy személyi sérülésre, melyet hanyagság vagy szándékos megtévesztés okozott. Az Önök törvényes jogait, mint Fogyasztó, ezek nem érintik.

10. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A VONATKOZÓ TÖRVÉNY LEHETŐ LEGTELJESEBB ÉRTELMÉBEN, MI, ALKALMAZOTTAINK, ÜGYNÖKEINK, BESZÁLLÍTÓINK ÉS VÁLLALKOZÓINK NEVÉBEN NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉSZETŰ VESZTESÉGÉRT VAGY KÖLTSÉGÉRT, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA, BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ, VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKAT, VESZTESÉG HASZNÁLATBÓL, ADATVESZTESÉG, VÍRUS OKOZTA VESZTESÉG, JÖVEDELEM VAGY NYERESÉG VESZTESÉG, TULAJDON ELVESZTÉSE VAGY KÁROSODÁSA, HARMADIK FÉL KÖVETELÉSE VAGY BÁRMILYEN JELLEGŰ VESZTESÉG VAGY JELLEG, MÉG AKKOR SEM HA INFORMÁLTAK MINKET AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROKRÓL VAGY VESZTESÉGEKRŐL, MELYEK EZEN HONLAP ILL. AMELYIKHEZ HOZZÁRENDELT, HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL. AZ ÖNÉ A TELJES FELELŐSSÉG AZ ADATMENTÉS, A VÍRUSELLENŐRZÉS, BELÁTÁSA SZERINTI KIALAKÍTÁSÁBAN. EZ EGY, A FELELŐSSÉG MINDEN TERÜLETRE KITERJEDŐ KORLÁTOZÁSA, AMELY MINDEN VESZTESÉGRE ÉS KÁRRA VONATKOZIK, ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY AZ ÁLLÍTÓLAGOS FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSRE, HANYAGSÁGRA, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSRA, SZIGORÚ FELELŐSSÉGRE VAGY MÁSRA VONATKOZIK. NÉHÁNY TÖRVÉNYKEZÉS NEM TESZI LEHETŐVÉ, A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSAINAK ELŐRE TÖRTÉNŐ KIKÖTÉSÉT, ÍGY EZEK A FELELŐSSÉGI KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE. HA A FELELŐSSÉGI KORLÁTOZÁSOK BÁRMELY RÉSZE ÉRVÉNYTELEN VAGY ÉRVÉNYESÍTHETETLEN BÁRMILYEN OK MIATT, AKKOR A DEWALT, FIÓKVÁLLALATAI, SZOLGÁLTATÓI ÉS LICENSZESEI AZ OLYAN KÖRÜLMÉNYEKÉRT, AMELYEK MÁSKÜLÖNBEN KORLÁTOZÁSRA KERÜLTEK VOLNA, -NEM HALADHATJA MEG A £100-OT, - NEM ZÁRJA KI VAGY KORLÁTOZZA FELELŐSSÉGÉT HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉN, MELYET HANYAGSÁG VAGY HAMIS MEGTÉVESZTÉS OKOZOTT, VAGY BÁRMILYEN FELELŐSSÉG ALÓL MELY NEM ZÁRHATÓ KI VAGY KORLÁTOZHATÓ A VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN

11. KÁRTALANÍTÁS ÉS FELMENTÉS

Ön egyetért, hogy kártalanít, felment és ártatlannak nyilvánít minket, éppúgy, mint hivatalnokainkat, igazgatóinkat, ügynökeinket, képviselőinket és alkalmazottainkat, bármilyen igénnyel, felelősséggel, veszteséggel, költséggel, vagy követeléssel, beleértve a jogi költségeket, a Felhasználói feltételek megszegésével kapcsolatosan, vagy a honlaphoz való hozzáférését vagy használatát, vagy bármilyen anyaghoz, termékhez vagy szolgáltatáshoz, mely a weboldalon keresztül elérhető.

12. ENGEDÉLYEK ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

A DEWALT korlátozott engedélyt biztosít Önnek a honlap hozzáférésére és személyes használatára, és nem töltheti le (kivéve, ami engedélyezett) vagy módosítja azt, vagy annak bármely részét, kivéve a DEWALT írásbeli hozzájárulásával. Ez az engedély nem biztosít jogot a weboldal vagy annak tartalmának értékesítésére vagy kereskedelmi használatára; jogot terméklista, leírások vagy árak gyűjtésére; jogot, hogy származékosan használja az oldalt vagy tartalmát; jogot, hogy letöltsön, vagy lemásoljon számlázási információkat egy másik kereskedő hasznára; jogot, a data mining, robots vagy hasonló adatgyűjtő eszközök használatára. Ez a honlap vagy annak bármely része nem másolható, sokszorosítható, értékesíthető, újraértékesíthető, látogatható vagy más módon hasznosítható kereskedelmi célra a DEWALT írásbeli hozzájárulás nélkül.

13. MÓDOSÍTÁSOK

A DEWALT fenntartja magának a jogot a honlap módosításra, változtatásra, törlésre, felfüggesztésre vagy megszüntetésre ideiglenesen vagy véglegesen (vagy annak bármely részét) és / vagy az információnak, termékeknek és / vagy szolgáltatásoknak, melyek a honlapon keresztül érthetők el (vagy annak bármely részét) bejelentés vagy bejelentés nélkül. Ezeket, a feltételeket legutóbb 2001. március 14-én módosították. Ön egyetért, hogy nem vagyunk felelősek Önnek vagy bármely harmadik félnek, bármilyen a honlap ilyen jellegű módosításért, változtatásért, törlésért, felfüggesztésért, vagy megszűntetéséért. Amennyiben a feltételek bármelyike érvénytelen, vagy bármilyen okból érvényesíthetetlen, az a feltétel semmissé válik, és nem érinti a többi feltétel érvényességét és érvénytelenítését. Ha a DEWALT bármely jogát vagy rendelkezését nem gyakorolja, vagy nem juttatja érvényre, nem jelenti azt, hogy elállna jogától vagy rendelkezésétől.

14. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS TÖRVÉNYKEZÉS

Ezt a honlapot a DEWALT működteti és ellenőrzi Angliai irodáiból. Az alapításra, fennállásra, vállalkozásra, teljesítményre, érvényességre, minden vonatkozásban, ezekre, a körülményekre, vagy körülmények feltételeire, vagy bármely vitára a honlapon található anyag miatt, az Angol törvény az irányadó. Az angol bíróságoknak kizárólagos törvénykezési joga van a viták eldöntésére, melyek ezekkel, a körülményekkel vagy a honlap használatával kapcsolatosan merültek fel. A korábban említett mellett, fenntartjuk a jogot, hogy jogi eljárásokkal bármely igazságszolgáltatáshoz forduljunk, ahol úgy gondoljuk, hogy a megállapodás megszegése fennáll vagy ahonnan ered. A honlaphoz való hozzáférés vagy annak használata vagy a honlapon található információ, anyagok, termékek és /vagy szolgáltatások bizonyos országokban vagy törvénykezés értelmében jogszabály által tiltottak lehetnek. Az Ön felelőssége, hogy országának vonatkozó jogszabályának megfeleljen ahonnan Ön a weblapot látogatja. Nem állítjuk, hogy az itt megjelenő információ helyénvaló vagy megtalálható az Egyesült Államokon és az Európai Unión kívüli helyszíneken.

15. TELJES MEGÁLLAPODÁS

A Felhasználási feltételek a teljes megállapodást foglalják magukban Ön és mi köztünk a weboldallal kapcsolatban, és semmilyen bemutató, jelentés, indíték – írott vagy szóbeli, mely nem szerepel itt, nem köti egyik felet sem a megállapodáshoz. Amennyiben a Felhasználási feltételek bármely rendelkezését nem tudnánk érvényesíteni, az nem minősül a rendelkezés jogfeladásának és nem jelenti az olyan rendelkezés érvényesítésének jogát. Ha a Használati feltételek bármely rendelkezését illetékes törvénykezés jogellenesnek találja, az olyan rendelkezést módosítani és értelmezni kell, hogy az eredeti rendelkezés céljait fogalmazza meg, a jog által biztosított lehető legszélesebb terjedelemben és a rendelkezés többi része hatályban marad.

16. JOGFELADÁS

Bármikor, a Felhasználási feltételek bármely rendelkezésének DEWALT általi teljesítésének vagy bármely megfogalmazott jog gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az ilyen jog vagy rendelkezés jogfeladását. Minden jogfeladást írásban kell teljesíteni. Kivéve, ha az írott jogelállás az ellenkezőjét foglalja magában, DEWALT nem adja fel jogait, a Felhasználási feltételek bármely rendelkezésének, bármely megszegése; vagy bármely jog mely itt megfogalmazódott, nem értelmezhető lemondásnak bármely folyamatban lévő vagy sikeres jogsértés esetén, vagy magának a rendelkezésnek a jogfeladása, vagy a Felhasználási feltételek bármely jogának feladását illetően.

17. KAPCSOLAT

Amennyiben kérdése lenne, a Használati feltételekkel vagy bármilyen más dologgal kapcsolatban, írjon nekünk a következő címre: DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Rd., Slough, Berkshire, SL 1 3YD, vagy e-mailben: reply@DEWALT.hu Minden jog fenntartva © 2001-2007 DEWALT