Biztonság

DEWALT TITOKTARTÁSI POLITIKÁJA AZ INTERNETENA jelen webhely („webhely”) üzemeltetője DEWALT Tool Co., a The Black & Decker Corporation részlege, üzemeltetője pedig saját nevében a Black & Decker Europe, amelynek címe: 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD (“DEWALT”).

A jelen Titoktartási Nyilatkozat alkalmazásában a „DEWALT”, „mi”, „nekünk”, „miénk” és „mieink” kifejezések a DEWALT Tool Co-t, a The Black & Decker Corporation egyik részlegét jelentik, amelyet saját nevében Black & Decker Europe üzemeltet, amely magában foglalja egyrészt a leányvállalatokat, részlegeket, fiókokat, fiókvállalatokat, másrészt a The Black & Decker Corporation irányítása alatt lévő vállalatokat.


A jelen Titoktartási Nyilatkozat alkalmazásában az „ön”, „öné” és „önnek” kifejezések a jelen webhely felhasználóit jelentik.


Fontos: Személyes adatainak részünkre történő átadásával és/vagy webhelyünk használatával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy az Ön által átadott valamennyi személyes adatot feldolgozhassuk az alábbiakban ismertetett módon és célokra.


Úgy gondoljuk, hogy az Ön titoktartása az Interneten rendkívül fontos. Az alábbiakban körvonalazott Titoktartási Politika ismerteti DEWALT mindenkori politikáit és gyakorlatait az általunk Öntől közvetlenül és/vagy a webhelyen keresztül begyűjtött személyes adatok tekintetében, addig a mértékig, ameddig ezek a személyes adatok az alkalmazandó európai adatvédelmi jogszabályok oltalma alatt állnak. A „személyes adatok” kifejezés az Önnel kapcsolatos személyesen azonosítható információkra utalnak, úgy mint neve, munkaköri leírása,  egészségügyi adatai, születési ideje, e-mail címe vagy levélcíme. 


A politika a következőkről rendelkezik:


 1. Milyen információkat gyűjt be DEWALT és hogyan használja fel DEWALT ezeket az információkat?
 2. Hogyan állíthatom le azt, hogy DEWALT a jövőben e-mail útján létesítsen velem kapcsolatot?
 3. Milyen politika érvényesül DEWALT információkkal kapcsolatos tulajdonjogát illetően?
 4. Milyen linkek indulnak ki DEWALT-tól egyéb webhelyek felé?
 5. Módosulni fog-e a jelen Titoktartási Politika?
 6. Hogyan biztosíthatom azt, hogy a DEWALT birtokában lévő, rám vonatkozó információk valósághűek és naprakészek legyenek?
 7. Továbbítani fogja-e DEWALT külföldre a saját adataimat?
 8. Alkalmazandó jog
 9. DEWALT elérhetőségei


1. Milyen információkat gyűjt be DEWALT és hogyan használja fel DEWALT ezeket az információkat?Önnek lehetősége van arra, hogy termékeket vásároljon tőlünk, vagy kiegészítő információkat vagy szolgáltatásokat kérjen tőlünk, vagy információkat adjon át részünkre az ügyfelek elégedettségéről szóló vizsgálatokkal, az ügyfelek vásárlási szokásaival és egyéb beszerzési információkkal kapcsolatban. Amikor Ön termékeket vásárol tőlünk vagy kiegészítő információkat kér, személyes adatokat fogunk kérni Önnel kapcsolatban, úgy mint neve, levélcíme, e-mail címe, telefonszáma és a fizetéssel kapcsolatos részletek. Kérhetünk esetleg demográfiai adatokat is, amelyek segítségével személyre szabott szolgáltatást tudunk nyújtani Önnek. Az Ön által átadott információk vagy manuálisan vagy elektronikusan kerülnek eltárolásra adatbázisainkban. Egyes esetekben kiegészítjük az Ön által átadott információkat olyan információkkal, amelyek harmadik felektől érkeznek. Például, amennyiben pontatlan postai irányítószámot kapunk, akkor a pontosítás érdekében harmadik felek szoftverjét is igénybe vehetjük.Személyes adatok felhasználása

Az Ön személyes adatait saját kéréseinek teljesítésére használjuk fel és csak olyan adatokat kérünk, amelyek elégségesek, tárgyhoz tartozók és az adott célokra nem túlzottak. Amennyiben bármilyen célra információkat küldünk Önnek, azt e-mailben vagy postai úton küldhetjük el. Amikor személyes adatokat kérünk Öntől, akkor azok a következő célokat szolgálhatják:


 • Esetenként kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy tájékoztatást adjunk az általunk biztosítandó új termékekről és szolgáltatásokról;
 • Rendszeres frissítéseket küldhetünk Önnek azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek szerintünk érdekelni fogják Önt;
 • Elküldhetjük Önnek a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban kért információkat;
 • Kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy tájékoztassuk arról, ha nyert egy általunk szervezett pályázaton vagy versenyen;
 • Az Ön személyes adatait marketing célokra és piackutatásra használhatjuk fel; és
 • Házon belül felhasználhatjuk az Ön személyes adatait a jelen webhely kezelésére és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére. Ide sorolható az, hogy kapcsolatba lépünk olyan nem régi és/vagy korábbi DEWALT webhely látogatókkal, akik személyes információkat szolgáltattak DEWALT részére.

A jelen webhelyen keresztül begyűjtött névtelen adatok


Az általunk a fentiek szerint begyűjtött információkon kívül olyan technológiát alkalmazunk, amellyel névtelen információk szerezhetők webhelyünk felhasználásáról. Például, web szerverünk automatikusan naplózza, hogy látogatóink webhelyünk mely oldalait tekintik meg, rögzíti IP címeiket és azt, hogy látogatóink milyen web böngészőket vesznek igénybe. Ez a technológia Önt személyesen nem azonosítja, egyszerűen csak lehetővé teszi számunkra azt, hogy statisztikát készítsünk látogatóinkról és webhelyünk általuk történő felhasználásáról.
Webhelyünk hipermutatókat tartalmaz a webhelyünkön elérhető egyéb oldalak felé. Olyan technológiát alkalmazhatunk, amellyel nyomonkövethető az, hogy ezek a linkek milyen gyakran kerülnek igénybe vételre és hogy megtekintés céljából webhelyünk mely oldalait keresik fel látogatóink. Ismét hangsúlyozzuk, hogy ez a technológia személyesen nem azonosítja Önt – egyszerűen csak lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikát készítsünk az említett hipermutatók felhasználásáról.Kukkolók

Az előző bekezdésben ismertetett névtelen adatok begyűjtése érdekében olyan ideiglenes „kukkolókat” vehetünk igénybe, amelyek az Ön böngészőjének kukkoló fájljában maradnak addig, amíg a böngésző be nem záródik.
Maguk a kukkolók nem alkalmazhatók a felhasználó személyazonosságának megállapítására. A kukkoló olyan kis darab információ, amely elküldésre kerül az Ön böngészőjére és számítógépe merevlemezén tárolódik el. A kukkolók nem károsítják az Ön számítógépét. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon arról, ha kukkolót kap. Ezzel saját maga döntheti el, hogy kívánja-e megkapni azt vagy nem.
IP címét arra is felhasználjuk, hogy segítségével feltárjuk a szerverünkkel kapcsolatos problémákat és kezeljük webhelyünket. Az IP cím olyan numerikus kód, amely egy hálózaton, illetve ebben az esetben az Interneten beazonosítja az Ön számítógépét. IP címe abból a célból is felhasználásra kerül, hogy általános demográfiai információkat gyűjtsünk be. IP kikeresést is végrehajthatunk annak meghatározására, hogy Ön melyik értelmezési tartományból (domain) származik (vagyis: aol.com, yourcompany.com), amellyel pontosabban megállapíthatók felhasználóink demográfiai adatai.Az Ön személyes adatainak kiszolgáltatása

Kapcsolatban nem lévő harmadik felekkel nem osztjuk meg az Ön személyes adatait, részükre nem értékesítjük illetve nem terjesztjük azokat, kivéve, ha a jelen Titoktartási Nyilatkozat eltérően rendelkezik, valamint az alábbi korlátozott körülmények között:


 • Annak érdekében, hogy rendelkezésére bocsáthassuk az Ön által kért információkat vagy termékeket, a személyes adatok esetenként a vállalatcsoportunkon belüli egyéb olyan vállalatoknak vagy olyan harmadik feleknek is átadhatók illetve tudomásra hozhatók, amelyek a mi megbízásunkból továbbfeldolgozás céljából járnak el azokkal a célokkal összhangban, amelyek miatt az adatokat eredetileg begyűjtötték, illetve azoknak a céloknak megfelelően, amelyekhez Ön a későbbiekben hozzájárulását adta. Egyes esetekben például egy harmadik fél hozzáférhet az Ön személyes adataihoz annak érdekében, hogy támogassa a mi információtechnológiánkat vagy nevünkben kezelje a levélküldeményeket.
 • Elérhetőségi adatait adatbázisunkban őrizzük és időnként e-mailben vagy levélben tájékoztatást küldünk Önnek egyéb olyan hasonló termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek érdekelhetik Önt. Amennyiben nem kíván ebből a célból e-maileket vagy leveleket kapni, kérjük, tudassa ezt velünk az alábbiakban meghatározott „nem feliratkozó” eljárásnak megfelelően.
 • Amennyiben beleegyezését adta, megoszthatjuk személyes adatait a vállalatcsoportunkon belüli más vállalatokkal, vagy kiszolgáltathatjuk az Ön személyes adatait olyan más vállalkozásoknak, amelyek megkereshetik Önt azokkal a termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal, amelyek érdekelhetik Önt.
 • Az adatbázisainkban és szerver naplóinkban lévő információkat megoszthatjuk, átadhatjuk vagy kiszolgáltathatjuk jogszabályi követelménynek való megfelelés érdekében, igazságszolgáltatás, csalás elleni adatbázisokkal való együttműködés esetében, az Ön létfontosságú érdekeinek védelmében, adatbázisaink illetve a jelen webhely biztonságának és sértetlenségének védelme érdekében, jogszabályi felelősséggel szembeni óvintézkedések megtétele céljából, vagy saját értékesítésünk, fúziónk, átszervezésünk, feloszlásunk esetében vagy hasonló esetekben. Törvényi előírás szerint tájékoztatjuk Önt az átadás illetve kiszolgáltatás ilyen eseteiről.

Adott esetben a személyes adatoknak harmadik fél részére történő kiszolgáltatása előtt szerződésileg kérjük a harmadik felet, hogy tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket az adott adatok védelme valamint az alkalmazandó jognak való megfelelés érdekében.


2. Hogyan állíthatom le, hogy DEWALT a jövőben e-mail útján létesítsen velem kapcsolatot


Amennyiben Ön szerepel e-mail címlistánkon, úgy már kaphatott e-maileket tőlünk termékeinkről, különleges ajánlatainkról, pályázatainkról és egyéb ügyekről. Ha meg kívánja szüntetni azt, hogy e-mail közleményeket kapjon tőlünk vagy szeretné, ha beszüntetnénk adatainak bármely más módon való feldolgozását, e-mailben fordulhat hozzánk a reply@DEWALT.com címen, amikor is a tárgy rovatban fel kell tüntetnie az „Email Unsubscribe” (Email feliratkozás megszüntetése) kifejezést.
Az általunk küldött minden egyes e-mail egyszerű, automatizált módot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ne kapjon több e-mail üzenetet tőlünk. Amennyiben ezt meg kívánja tenni, úgy egyszerűen csak kövesse az e-mailek alján található utasításokat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy azonnal beszüntessük az e-mail útján történő kommunikációt; ezt azonban olykor kezelési akadályok késleltetik, de a lehető leghamarabb foglalkozni fognak az üggyele.3. Milyen politika érvényesül DEWALT információkra vonatkozó tulajdonjogával kapcsolatban?

A webhelyeinkre továbbított valamennyi vélemény, ötlet, javaslat és egyéb visszajelzés DEWALT részéről korlátozás nélkül és térítésmentesen felhasználható, és ezt a jelen politika egyetlen rendelkezése sem határolja be illetve másként nem érinti. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor mi kérjük vagy engedélyezzük az Ön véleményeinek/elképzeléseinek az átadását. Ezekben az esetekben kérni fogjuk Önt, hogy az átadás előtt hagyja jóvá egy olyan DEWALT által készített megállapodás feltételeit, amely az említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos.

4. Milyen linkek indulnak ki DEWALT-tól egyéb webhelyek felé?

Lehetőségünk van arra, hogy külső linkekkel kapcsolódjunk más hasonló webhelyek felé. Természetesen megpróbálunk olyan webhelyekhez kapcsolódni, amelyek ugyanolyan nagy tiszteletben tartják a titoktartást az Interneten, ahogy azt mi is tesszük; nem vállalunk felelősséget azonban azért a tartalomért, amely az ilyen kapcsolt webhelyeken található. Ezenkívül, bármilyen külső link megléte még nem jelenti azt, hogy DEWALT támogatja a kapcsolódó vállalatot, terméket vagy szolgáltatást.5. Módosulni fog-e a jelen Titoktartási Politika?

Folyamatosan tökéletesítjük kommunikációs módszereinket valamint új funkciókkal és tulajdonságokkal egészítjük ki ezt a webhelyet és meglévő szolgáltatásainkat. Ezen folyamatos változások, jogszabályi változások és a technológia változó jellege miatt adatgyakorlataink időnként módosulnak. Amennyiben és amikor adatgyakorlataink megváltoznak, a törvény által előírt esetekben tájékoztatjuk Önt és a helyi adathatóságot a változásokról. Javasoljuk, hogy e célból gyakran keresse fel ezt az oldalt.6. Hogyan biztosíthatom azt, hogy a DEWALT birtokában lévő, rám vonatkozó információk valósághűek és naprakészek legyenek?

Amint megkapjuk írásbeli kérését és elegendő információkat ahhoz, hogy lehetővé tegye számunkra személyes adatainak meghatározását, kiszolgáltatjuk Önnek a birtokunkban lévő személyes adatait, amelyekre az alkalmazandó jog által megengedett maximális mértékig díjat számíthatunk fel. Helyesbítjük, módosítjuk vagy töröljük azokat a személyes adatokat, amelyek nem hitelesek és értesítjük a harmadik fél átvevőket a szükséges változásokról. Ön is aktualizálhatja a részünkre átadott információkat úgy, hogy kapcsolatba lép velünk az alábbiakban megadott elérhetőségeken. A személyes adatok törlésére irányuló kéréseknél figyelembe kell venni a ránk háruló alkalmazandó jogszabályi és etikai beszámolási illetve dokumentum megőrzési kötelezettségeket.7. Továbbítani fogja-e külföldre DEWALT a saját adataimat?

Amennyiben Ön a jelen webhelyet olyan országból keresi fel, amely eltér attól az országtól, amelyben szervereink találhatók (jelenleg Németországban), a különféle közlemények szükségszerűen azt eredményezik, hogy az információk nemzetközi határokon keresztül továbbítódnak. A jelen webhely felkeresésével és a velünk való elektronikus kapcsolattartással Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatai a jelen Titoktartási Nyilatkozatban meghatározottak szerint kerüljenek feldolgozásra és továbbításra.8. Alkalmazandó jog

A jelen Titoktartási Nyilatkozat a webhelyen található Felhasználási Feltételeink részét képezi ([ÍRJA BE A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELÉ IRÁNYULÓ LINKET]) és a jelen webhely használatából felmerülő vagy azzal összefüggő  bármilyen jellegű vitás kérdésre vagy követelésre Anglia és Wales anyagi jogszabályai irányadók, tekintet nélkül a jogszabályi rendelkezések összeütközésére. A jelen Titoktartási Nyilatkozatból, annak érvényességéből, végrehajtásából, érvényesítéséből vagy megszegéséből, illetve a jelen Titoktartási Nyilatkozat tárgyából felmerülő illetve mindezekkel kapcsolatos valamennyi kereset vagy eljárás Anglia és Wales bíróságai előtt folytatható le, és Ön ezennel visszavonhatatlanul beleegyezését adja és aláveti magát az említett bíróságok említett összes célú személyes illetékességének. Az előbbiek ellenére fenntartjuk annak jogát, hogy peres eljárást indítsunk bármilyen joghatóságnál, amennyiben véleményünk szerint a jelen megállapodás megszegése áll fenn vagy kezdődik.9. DEWALT elérhetőségei

Szívesen fogadjuk a jelen Titoktartási Nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeket. Amennyiben a jelen Nyilatkozattal vagy szolgáltatásunk bármely részével kapcsolatban kérdései lennének, a reply@dewalt.com e-mail címen vagy a következő levélcímen kereshet meg bennünket: DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD. Minden visszajelzést ebben a hivatalban tárolunk.